prismaugti

prismaugti
1 prismáugti tr. 1. BzF173, NdŽ, Plv, Grd, Pln spaudžiant suimti (už gerklės), pridusinti: Aną prismáugė už gerklės, ka nešauktų Kv. Nepasirodyk, ka vežiesi pinigų, kad tave neprismáugtų kas Jrb. Lapinas pamėlynavo tartum prismaugtas, akys išlipo ant kaktos J.Avyž. Užduso, prismaugtas nuoskaudos, nes šią valandėlę aiškiau negu bet kada pajuto likimo bausmę J.Avyž.užveržti: Iš pradžių mislijau, ka prismáugtas [šuo], pasižiūriu – liuosai pririštas Erž. 2. L, Rtr nusmaugti, užsmaugti, uždusinti: Kas kelią pastoti norėtų, lai dengiasi plieno šarvais – apakti nuo žvilgsnių turėtų, prismaugčiau tą savo nagais V.Mont. Ant pabaigos jį aukštinyką parvertė ant lovos ir prismaugė SI392.nugalabyti: Mašinos gali prismáugt vištelaičius Rod. Šunys pasiruošę pagauti ir prismaugti sužeistą paukštį . 3. NdŽ daug pasmaugti. 4. prk. Pc, Bsg privarginti: Tegu juos bala su tom giriom: kiek arklius prismáugia ir pãts prisitąso! Dkš. 5. prk. prispausti (balsą), priduslinti: Šneka prismáugtu balsu Mrj. 6. prišnypšti valant nosį: O tą panosinę ar prismáugei? Vdš. Kas čia aslon prismáugė?! Trgn. 7. patraukti į savo pusę: Jis ją prie savęs prismáugė . \ smaugti; apsmaugti; įsmaugti; išsmaugti; nusmaugti; pasmaugti; parsmaugti; persmaugti; piesmaugti; prismaugti; susmaugti; užsmaugti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • prismaugti — prismáugti vksm. Plėši̇̀kai vaiki̇̀ną prismáugė ir apiplėšė …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • piesmaugti — 1 piesmaugti (dial.) žr. 1 prismaugti 2. | refl.: Avė jau uždususi buvo, pysismaugusi virve Klp. smaugti; apsmaugti; įsmaugti; išsmaugti; nusmaugti; pasmaugti; parsmaugti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apsmaugti — 1 apsmaugti tr. Rtr 1. aptempti glaudžiai: Seniau gi nešiojo plačias rankoves, nebuvo apsmaugtos Pv. Ilgas, apsmaugtas aulas, valug kelių Klt. 2. įveikti, nugalėti: Didesnis apsmaugia tą mažesnį LKT241(Žml). 3. apmušti, apkulti: Aš jį apsmaugiau …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išsmaugti — 1 išsmaugti tr. Rtr 1. L155 išžudyti smaugiant: Jeigu neatiduos [pinigų], tai jų visą šeimyną išsmaugsiąs LTsIV523. ^ Kaip eini pro tą gyvenimą – kaip išsmaugtì (niekas nesirodo) Rdn. ║ Ėr, Trg išžudyti, išpjauti, išgalabyti: Šitas budelis daug… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nusmaugti — 1 nusmaugti tr. 1. SD1185, N, K, M, LL304, Š, Rtr, NdŽ, Skdt, Sd, Nv smaugiant nužudyti: Sagtis pasitaikė ant gerklės, truputį pasitempė ir nusmaugė Žem. Ans ateina veizėti, a nenusmaugė baidyklė aną (ps.) Rt. Atradus vaikelį nusmaugtą ir visą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parsmaugti — 1 parsmaugti tr. prk. nuvarginti, užguiti: Aš tų darbų parsmaugtà Grl. smaugti; apsmaugti; įsmaugti; išsmaugti; nusmaugti; pasmaugti; parsmaugti; persmaugti; piesmaugti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pasmaugti — 1 pasmaugti tr. 1. H173, Sut, N, K, M, LL262, Rtr, Š smaugiant nužudyti: Virve pasmaugsiu R343. Ar tu pasmaugamas nori, ko tu čia atejai J. Sako, nakčia jis vos vos nepasmaugęs kunigaikštienės V.Krėv. Smaugtinai pasmaugė žmogų Krž. Nebijojai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • persmaugti — 1 persmaugti tr. 1. L, Rtr, Š, NdŽ aplink įveržti, įsmaugti: Parsmaugtas bitinėlis, t. y. par vidurį laibas J. Merginos per liemenį persmaugtos Gs. Aš labai parsmaugta – kaip skruzdėlė Krč. Virvagaliu persmaugė pusiau Dglš. Jo noselė persmaugta… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prismaugimas — prismaugìmas sm. (2) → 1 prismaugti 5: Po lengvo knarkimo ėjo žiaugtelėjimas, keistas prismaugimas rš. smaugimas; įsmaugimas; išsmaugimas; nusmaugimas; pasmaugimas; persmaugimas; prismaugimas; susmaugimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • prismaugyti — 1 prismaugyti NdŽ iter. 1 prismaugti. smaugyti; išsmaugyti; nusmaugyti; pasmaugyti; prismaugyti; užsmaugyti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”